purveyance

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
purveyance
rzeczownik
dostawa 
książkowe, oficjalne
zaopatrzenie 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich