purvey

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
purvey
czasownik
zaopatrzyć 
książkowe, oficjalne
dostarczyć 
książkowe, oficjalne
dostarczać 
książkowe, oficjalne
zaopatrywać 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich