proposal

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
proposal
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich