primitive

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
primitive
przymiotnik
prymitywny 
pejoratywne
pierwotny 
Informatyka, Matematyka, Medycyna
prymitywistyczny 
Sztuka
człowiek prymitywny 
Antropologia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich