pretence

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pretence
rzeczownik
pretensja 
ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
roszczenie 
ang. brytyjska
fikcja 
ang. brytyjska
stwarzanie pozorów 
Ekonomia, Prawo
maskarada 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich