pose

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pose
czasownik
pozować 
Sztuka, pejoratywne
upozować 
Sztuka, książkowe, oficjalne
upozowywać 
Sztuka, książkowe, oficjalne
kreować 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich