pin down

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pin down
czasownik
określić 
przenośne
przyprzeć do muru 
potoczne, nieoficjalne
zobowiązać 
przenośne
ustalić 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich