pervade

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
pervade
czasownik
przenikać 
książkowe, oficjalne
przeniknąć 
książkowe, oficjalne
przepoić 
książkowe, oficjalne
przepajać 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich