perspicacious

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
perspicacious
przymiotnik
bystry 
książkowe, oficjalne
wnikliwy 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich