participation

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
participation
rzeczownik
współudział 
książkowe, oficjalne
partycypacja 
książkowe, oficjalne
współuczestnictwo 
książkowe, oficjalne
obecność 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich