participation

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
participation
rzeczownik
współudział 
książkowe, oficjalne
partycypacja 
książkowe, oficjalne
współuczestnictwo 
książkowe, oficjalne
obecność 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich