otherwise

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
otherwise
przysłówek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich