oratory

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
oratory
rzeczownik
krasomówstwo 
książkowe, oficjalne
oratorstwo 
książkowe, oficjalne
oratorium 
Religia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich