on

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
on
przyimek
na
w
po
nad
o
przy
we
nade
ws.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich