null-modem

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
null-modem
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich