null character string

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
null character string
rzeczownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich