nab

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
nab
czasownik
zwinąć 
potoczne, nieoficjalne
ucapić 
potoczne, nieoficjalne
zaklepać 
potoczne, nieoficjalne
zaklepywać 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich