mother

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
mother
czasownik
rodzić 
przestarzałe
urodzić 
przestarzałe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich