mislay

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
mislay
czasownik
zapodziać 
potoczne, nieoficjalne
zawieruszyć 
potoczne, nieoficjalne
podziać 
potoczne, nieoficjalne
podziewać 
potoczne, nieoficjalne
zawieruszać 
potoczne, nieoficjalne
wtrynić 
potoczne, nieoficjalne
zapodziewać 
potoczne, nieoficjalne
wtryniać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich