malinger

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
malinger
czasownik
symulować chorobę 
pejoratywne
udać chorego 
pejoratywne
udawać chorego 
pejoratywne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich