layout

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
layout
rzeczownik
plan
rozmieszczenie 
Informatyka
układ graficzny 
Edytorstwo
adiustacja 
Edytorstwo
makieta 
Drukarstwo
kompozycja 
Sztuka
adiustacja maszynopisu 
Edytorstwo
szata graficzna 
Edytorstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich