lay down requirements

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
lay down requirements
czasownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich