knock off

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
knock off
czasownik
kończyć pracę 
potoczne, nieoficjalne
podprowadzać 
potoczne, nieoficjalne
podprowadzić 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich