kindle

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
kindle
czasownik
rozpalać 
przenośne
rozniecać 
literackie, przenośne
rozniecić 
literackie, przenośne
rozpalić 
przenośne
niecić 
książkowe, oficjalne
wzniecać 
przenośne
wzbudzać 
przenośne
wzniecić 
przenośne
wzbudzić 
przenośne
rozbudzać 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich