intrusive

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
intrusive
przymiotnik
natrętny 
książkowe, oficjalne
wtrącony 
Językoznawstwo
intruzyjny 
Geologia
nachalny 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
epentetyczny 
Językoznawstwo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich