into

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
into
przyimek
do
w
we
na
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich