insure

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
insure
czasownik
ubezpieczać 
ang. brytyjska, Prawo, Ubezpieczenia, Ekologia
ubezpieczyć 
ang. brytyjska
asekurować 
przestarzałe, ang. brytyjska, Ubezpieczenia
zapewniać 
ang. amerykańska
zabezpieczać 
ang. brytyjska
zapewnić 
ang. amerykańska
zagwarantować 
ang. amerykańska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich