inside

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
inside
przyimek
w
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich