influence

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
influence
czasownik
wpływać 
Chemia, Medycyna
oddziaływać 
Chemia, Medycyna
mieć wpływ 
Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich