indeed

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
indeed
przysłówek
istotnie 
książkowe, oficjalne
zaiste 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
w rzeczy samej 
żartobliwe, książkowe, oficjalne
ba
owszem 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich