improve

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
improve
czasownik
ulepszać 
Informatyka
poprawić 
Medycyna
podciągać 
potoczne, nieoficjalne
podciągnąć 
potoczne, nieoficjalne
uszlachetnić 
Ogrodnictwo, książkowe, oficjalne
uszlachetniać 
Ogrodnictwo, książkowe, oficjalne
modernizować 
Budownictwo, Architektura
polepszyć się 
Medycyna
podnieść standard 
Budownictwo, Architektura
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich