gripe

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
gripe
czasownik
biadolić 
potoczne, nieoficjalne
gderać 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
marudzić 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich