grandiloquent

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
grandiloquent
przymiotnik
górnolotny 
literackie
grandilokwentny 
literackie, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich