grab

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
grab
czasownik
chwytać 
Informatyka
łapać 
Informatyka
przechwycić 
Informatyka
przechwytywać 
Informatyka
capnąć 
potoczne, nieoficjalne
przejąć 
Informatyka
chapać 
potoczne, nieoficjalne
chapnąć 
potoczne, nieoficjalne
ucapić 
potoczne, nieoficjalne
podłapać 
potoczne, nieoficjalne
rzucić się 
pejoratywne
rzucać się 
pejoratywne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich