gain

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
gain
czasownik
nabywać 
książkowe, oficjalne
nabierać 
potoczne, nieoficjalne
nabrać 
potoczne, nieoficjalne
nabyć 
książkowe, oficjalne
dostąpić 
książkowe, oficjalne
dostępować 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich