fulfill

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
fulfill
czasownik
spełniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wypełniać 
ang. amerykańska
pełnić 
ang. amerykańska
wypełnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
spełnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zadośćuczynić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
realizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wykonać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zrealizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dopełniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dotrzymać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
urzeczywistniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
dokonywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dokonać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zaspokajać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wywiązać się 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wywiązać 
ang. amerykańska
zaspokoić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wywiązywać 
ang. amerykańska
urzeczywistnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, książkowe, oficjalne
ziścić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wykonywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich