forge

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
forge
czasownik
fałszować 
Wojsko
podrabiać 
Wojsko
kuć
podrobić 
Bezpieczeństwo publiczne
sfałszować 
Bezpieczeństwo publiczne
ukuć 
przestarzałe
przerobić 
Bezpieczeństwo publiczne
ukuwać 
przestarzałe
przerabiać 
Bezpieczeństwo publiczne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich