file-structured

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
file-structured
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich