explain in a few sentences

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
explain in a few sentences
czasownik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich