expel

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
expel
czasownik
wydalać 
Fizjologia
wydalić 
Fizjologia
wyrzucać 
przenośne
relegować 
książkowe, oficjalne
wyrzucić 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich