execute

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
execute
czasownik
wykonywać 
ang. brytyjska
wykonać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
stracić 
Prawo
przeprowadzić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zrealizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dokonać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
realizować 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
spełniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
dokonywać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wypełnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
spełnić 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Prawo
uruchomić 
Informatyka
dopełniać 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
wypełniać 
ang. amerykańska, Prawo
sporządzić 
Prawo
sporządzać 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich