eradicate

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
eradicate
czasownik
wykorzenić 
przenośne
wykorzeniać 
przenośne
wytępić 
Biologia, Medycyna
wyplenić 
przenośne
wypleniać 
przenośne
likwidować 
eufemizm
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich