empty

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
empty
czasownik
opróżniać 
Chemia, książkowe, oficjalne, Medycyna
opróżnić 
książkowe, oficjalne
opustoszeć 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich