emoluments

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
emoluments
rzeczownik
wynagrodzenie 
książkowe, oficjalne
uposażenie 
książkowe, oficjalne
honorarium 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich