do time

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
do time
czasownik
kiblować 
pospolite, potoczne, nieoficjalne
odsiadywać wyrok 
potoczne, nieoficjalne
siedzieć 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich