discredit

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
discredit
czasownik
dyskredytować 
książkowe, oficjalne
zdyskredytować 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich