deposit

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
deposit
czasownik
deponować 
książkowe, oficjalne
lokować 
Finanse, książkowe, oficjalne
odkładać 
Informatyka
osadzać 
Chemia, Medycyna
zdeponować 
książkowe, oficjalne
nanieść 
Geologia
nanosić 
Geologia
ulokować 
Finanse, książkowe, oficjalne
wpłacać pieniądze 
Ekonomia, Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich