debase

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
debase
czasownik
upodlić 
książkowe, oficjalne
spodlić 
pejoratywne
upadlać 
książkowe, oficjalne
zwulgaryzować 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich