debase

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
debase
czasownik
upodlić 
książkowe, oficjalne
spodlić 
pejoratywne
upadlać 
książkowe, oficjalne
zwulgaryzować 
pejoratywne, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich