dash

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
dash
czasownik
pędzić 
potoczne, nieoficjalne
niweczyć 
przenośne
popędzić 
potoczne, nieoficjalne
lecieć 
potoczne, nieoficjalne
zniweczyć 
przenośne
pomykać 
potoczne, nieoficjalne
pomknąć 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich