court

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
court
czasownik
zalecać się 
przestarzałe
zalecać 
potoczne, nieoficjalne
umizgać się 
literackie
umizgać 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
umizgiwać się 
literackie
zalecić 
potoczne, nieoficjalne
umizgiwać 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
umizgnąć 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich