cop

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cop
czasownik
nakrywać 
potoczne, nieoficjalne
nakryć 
potoczne, nieoficjalne
chwytać 
potoczne, nieoficjalne
zwinąć 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich