cop

 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cop
czasownik
nakrywać 
potoczne, nieoficjalne
nakryć 
potoczne, nieoficjalne
chwytać 
potoczne, nieoficjalne
zwinąć 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich